Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn Hypotheek

Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn Hypotheek

Mijn Hypotheek is een beveiligde online omgeving met uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op Mijn Hypotheek vindt u relevante informatie over uw hypotheeklening. Zo krijgt u meer inzicht in uw hypotheeklening en kunt u in de toekomst gemakkelijk een aantal wijzigingen voor uw hypotheeklening online regelen.

Mijn Hypotheek is een online omgeving van Stater Nederland B.V. te Amersfoort. Stater Nederland verzorgt namens Lloyds Bank de administratie van uw hypotheek.

De gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn als u de online omgeving van Mijn Hypotheek bezoekt en/of gebruikt. Voordat u een Mijn Hypotheek account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord bij het aanmelden van uw account.

Waarvoor gebruikt u Mijn Hypotheek?

Met Mijn Hypotheek heeft u 24 uur per dag toegang tot uw persoonlijke hypotheekgegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren.

Mijn Hypotheek wordt continu verbeterd en verder uitgebreid met nieuwe functies. Deze functies bieden u de mogelijkheid om wijzigingen op uw hypotheek door te voeren en zijn er toe bedoeld om u een beter inzicht te verschaffen in uw hypotheek.

Hoe krijgt u toegang tot Mijn Hypotheek?

U krijgt toegang tot Mijn Hypotheek via de website van Lloyds Bank. Op de website van Lloyds Bank vindt u een knop waarmee u de website van Lloyds Bank verlaat en doorgelinkt wordt naar de beveiligde en afgeschermde Mijn Hypotheek omgeving.

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Dit e-mailadres heeft u nodig om uw account te activeren. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Buiten een e-mailadres en wachtwoord, moet u ook beschikken over een mobiele telefoon waarop u een inlogcode via sms ontvangt. Uiteraard dient u ook uw leningnummer paraat te hebben.

Aanmelden

U dient zich eenmalig aan te melden voor Mijn Hypotheek. Hiervoor registreert u uw naam, lening nummer en geboortedatum. Voor aanvullende controles hebben wij uw e-mailadres en het 06-nummer van uw mobiele telefoon nodig. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zie hiervoor het Informatieveld aangeduid met een ‘?’. Dit staat achter het veld waarin u uw wachtwoord kunt aanmaken of wijzigen. Als u hierop klikt, ziet u waaraan een wachtwoord moet voldoen.

Inloggen

Na aanmelding kunt u inloggen met uw e-mailadres, uw wachtwoord en een SMS code. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis SMS met een nieuwe code op uw mobiele telefoon. Door het invullen van de code krijgt u toegang tot Mijn Hypotheek.

Gebruik van Mijn Hypotheek

Door van Mijn Hypotheek gebruik te maken, verleent u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte opdrachten en informatie juist zijn.

U heeft een aantal verplichtingen om veilig gebruik te maken van Mijn Hypotheek:

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, is het gebruik van Mijn Hypotheek volgens ons onvoldoende veilig en zullen wij de toegang tot Mijn Hypotheek beëindigen.

Hoe kunt u wijzigingen indienen via Mijn Hypotheek?

Mijn Hypotheek biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te geven. Mijn Hypotheek zal verder ontwikkeld worden, waardoor ook het aantal wijzigingen vergroot zal worden.

Gebruik Mijn Hypotheek

Stater en Lloyds Bank doen hun best Mijn Hypotheek goed te laten functioneren. Niettemin kunnen storingen of onderbrekingen toch voorkomen. Als er een storing en/of onderbreking is nemen Stater en Lloyds Bank redelijke maatregelen om deze te verhelpen. De op Mijn Hypotheek genoemde bedragen en informatie zijn slechts ter informatie. Door bijvoorbeeld lopende incasso’s, achterstanden of niet verwerkte storno’s kunnen verschillen bestaan. U kunt aan de op Mijn Hypotheek opgenomen informatie geen rechten ontlenen. Het gebruik van Mijn Hypotheek is te allen tijde voor uw rekening en risico.

Stater en Lloyds Bank zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik door u of een derde van Mijn Hypotheek.

Wanneer kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen?

Stater en Lloyds Bank kunnen deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. Als de voorwaarden wijzigen, laten wij u dat weten. U wordt dan opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden als u weer inlogt op uw account. Als u het niet eens bent met die verandering, kunt u het gebruik van Mijn Hypotheek beëindigen.

Hoe kunt u of hoe kan Stater Mijn Hypotheek beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot Mijn Hypotheek? Op Mijn Hypotheek vindt u een functie waarmee u uw account automatisch kunt beëindigen. Stater en Lloyds Bank kunnen altijd het gebruik van Mijn Hypotheek wijzigen of beëindigen.

Waar kunt u vragen of suggesties over Mijn Hypotheek indienen?

Hebt u vragen of suggesties voor het verbeteren van het gebruik van Mijn Hypotheek? Of bent u niet tevreden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op Mijn Hypotheek.